ซัก

ขาว
ทน

ลดมลภาวะ

 

ลินิน ด็อกเตอร์

contact us

LINEN DOCTOR

164 อาคาร
ประสานมิตรเพลส
ถ.สุขุมวิท ซ.23
แขวงคลองเตยเหนือ
เขตวัฒนา กทม
10110

ชันแรก อสคารวนะภูติ
ถนนสีลม เขตบางรัก
แขวงสุรวงศ์
กทม 10500

outlets
linen doctor

หมู่บ้านแกรนด์คาแนล ประชาชื่น
(อยู่ใน Villa Market)
ถนนประชาชื่น ต.บางตลาด
อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 1120
โทร 086 907 8892

เลขที่ 93/194 ตึก DS2
ซอยพร้อมมิตร ถนนสุขุมวิท 39
แขวงคลองเตยเหนือ
เขตวัฒนา กทม 10110
โทร 095 529 5665

นิติบุคคลอาคารชุด
ลาสโคลินาส เลขที่ 6
ถนนสุขุมวิท 21
แขวงคลองเตยเหนือ
เขตวัฒนา
กทม 10110
โทร 08 69 3445

อาคารสงเคราะห์
ทบ ตึก 20 ชั้น
บริเวณหน้าลิฟท์ โซน A
แขวงถนนนครไชยศรี
เขตดุสิต
กทม 10500

outlets
linen doctor

บริษัท ลินิน ด็อกเตอร์ จำกัด
118/2 หมู่ 4 ต.ทับคาง
อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี 76140

โทรศัพท์ : 032 797441
โทรสาร : 032 797440
มือถือ : 086 328 6402
E-mail : linendoctor.mk@gmail.com