ซัก

ขาว
ทน

ลดมลภาวะ

 

ลินิน ด็อกเตอร์

Our service

LINEN DOCTOR

LAUNDRY
SERVICE

ลินิน ด็อกเตอร์เป็นหนึ่งในผู้ให้บริการ
งานซักรีดระดับอุตสาหกรรมเครื่องจักร
และเทคโนโลยีอันทันสมัยเป็นจำนวนมาก

จึงสามารถผลิตงานที่มีคุณภาพมีความ
ตรงต่อเวลา และให้บริการในราคาเทียบ
เท่าต้นทุนกับลูกค้าทุกท่านด้วยดีเสมอมา

เนื่องจากธุรกิจบริการโรงแรม
รีสอร์ทและร้านอาหารรวมไปถึงธุรกิจสปา
มีการใช้ผ้าจำนวนมาก

ทั้งในการบริการอำนวยความสะดวก
ไปจนถึงการตกแต่งเพื่อความสวยงาม
รวมถึงยูนิฟอร์มต่างๆ ผ้าเหล่านั้นถึงเป็น
รายละเอียดที่ไม่สามารถมองข้ามได้

Dry
Cleaning

เนื่องจากวิวัฒนาการทางด้านเสื้อผ้าถูกประดิษฐ์
และถักทอด้วยความละเอียดซับซ็อน
ทำให้กรรมวิธีการซักต้องอาศัยวิธีการ
ที่เฉพาะเจาะจงตามลักษณะของเนื้อผ้า

จึงมุ่งเน้นงานบริการด้านงานซักแห้ง
เสื้อผ้าเครื่องนอน และเฟอร์นิเจอร์ทุกชนิด
ด้วยเทคโนโลยี และกระบวนการที่เหมาะสม
ตามแต่หล่ะชนิดของผ้า

การซักแห้งจึงสามารถตอบโจทย์คำถาม
ต่างๆ ได้อย่างดีเพราะเสื้อผ้าที่ผ่าน
การซักแห้งด้วยน้ำมันจะมีสีสันสดใสเหมือน
ใหม่ตลอดเวลา

รวมถึงสามารถคงขนาดและรูปทรง
ของเสื้อผ้าไว้ได้เป็นอย่างดี
ลืนิน ด็อกเตอร์ ภายใต้แบรนด์
"สปอตเลส 1984"